Kalite Politikası

5awxooe7.png

Müşteri Odaklılık

Sami TONGÜN A.Ş. kalite yönetim prensiplerinden Müşteri Odaklılık ilkesine ayrıca önem verir.Mevcut ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını Pazarlama Grubu ile ortak olarak yapılan çalışmalarla belirler ve müşteri şartlarını yerine getirmek için ARGE çalışmaları ile yöntemler geliştirir.Yaptığı çalışmaları müşteri memnuniyeti anket sonuçlarına göre değerlendirerek, gözden geçirir ve konu ile ilgili gerekli iyileştirmeleri gerçekleştirir.
    
Kalite Politikası

"SAMİ TONGÜN A.Ş'nin Kalite Politikası" aşağıda belirtilmiştir.Bu politika firmamızın kalite anlayışı ile ilgili temel ilkeleri kapsamaktadır.Kalite politikası, eğitimler ve duvar panoları aracılığı ile tüm personele duyurulur.Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirmesi Toplantıları'nda politikayı destekleyen nicel(sayısal ve termini belli olan) kalite hedefleri belirlenir.
    
Sami Tongün A.Ş. ;

  • Kalite Yönetimi Sisteminin şartlarına uymak ve bu sistemi sürekli iyileştirerek etkinliğini sağlamak,   
  • Gerçekleştirilen ürünlerin şartlara uygunluğunu sağlamak için gerekli alt yapı ve çalışma ortamının oluşturulması,
  • Müşterilerimizin şartlarına ve beklentilerine uygun ulusal ve uluslararası standartlara kalite ürünler sunarak memnuniyetlerini arttırmak,
  • Müşterilerimizden gelecek her türlü şikayetleri etkin bir şekilde ele alarak çözümlemek,
  • Müşterilerimize kaliteli ürünü zamnında ve ucuza sunmak için tedarikçiler ile iliişkilerimizi kuvvetlendirmek,
  • Proses yaklaşımını uygulayarak gerçekleştiren üretimlerde kaynakları etkin ve verimli kullanarak israfı en aza indirmek,   
  • Tüm çalışanlarda kalite bilincinin yerleşmesini, sürekliliğini ve yaptığı işin kalite yapılması sorumluluğunu aşılamak

Kalite Belgeleri Teknik Özellikler